Het vernieuwde erfrecht van onze Vlaamse Regering- Verslag JoB-dag

Het vernieuwde erfrecht van onze Vlaamse Regering- Verslag JoB-dag

Verslag van de JoB-dag van 8 april 2008 rond het thema: ‘vernieuwd erfrecht’.

 

Decock André

108/2008

We waren er vroeg bij die morgen in Evere, niet omdat we met ons allen wakker lagen van de problematiek rond het erfrecht, maar omdat ons gevuld programma het niet toeliet om op het normale uur te beginnen. Eén van onze nieuwe bestuursleden, Luc Van Esbroeck, had namelijk Koen Van den Heuvel, dorpsgenoot van enkele van onze JoB-ers, weten te strikken om ons rond te leiden in het Vlaams Parlement.
En vermits we steeds ons uiterste best doen om tegen 16 uur te kunnen eindigen, wat ons niet steeds lukt, moesten we dus maar vroeger beginnen. Vroeg genoeg om onmiddellijk na het middagmaal, dat we moesten nuttigen vóór de normale gebruikers, met drie bussen te vertrekken richting Vlaams Parlement. Over dat bezoek aan het Vlaams Parlement wil ik heel kort zijn. De uitleg en de rondleiding die we kregen was heel degelijk. Voor één keer wellicht zat het parlement vol, op de plaats van de parlementsleden zaten de JoB-ers en op de plaats van de Vlaamse Ministers zat het bijna voltallige bestuur. Verder loopt elke vergelijking natuurlijk mank.
We konden immers zien op wiens plaats we zaten, en de meesten onder ons voelden zich niet thuis op die plaats…
Aangezien de meeste van onze lezers over een Internetaansluiting beschikken, kunnen ze dan ook terecht op de website : www.vlaamsparlement.be , waar alle actuele informatie te vinden is: agenda’s van vergaderingen, persberichten, parlementaire stukken, maar eveneens over alles wat wij hoorden en bewonderden: de gegevens over de gebouwen en de werking van het Vlaams Parlement en de Vlaamse volksvertegenwoordigers.
Wie over geen internetaansluiting beschikt, kan steeds bellen naar het informatiecentrum op nr. 02 552 46 11. Of schrijven naar:
Het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers
Ijzerkruisstraat 99
1000 Brussel

Terug dus naar de voormiddag, waar we begonnen met een bezinning om en rondom het erfenisrecht. Die vond je ongetwijfeld hiervoor al terug…
Tijd om een korte samenvatting te geven van het belangrijkste wat we te horen kregen van Stef Bruggeman, namelijk over het nultarief successierechten voor de langstlevende partner op de gezinswoning.
Tot voor kort gebeurde het immers meer dan eens dat als gevolg van het overlijden van zijn of haar partner, de overblijvende de gezinswoning moest verkopen om de erfenis te kunnen betalen. Overlijden en erfenis hangen nu ook eenmaal onmiskenbaar samen. Meestal zijn de partners onvoldoende voorbereid op die situatie… Een erfenis brengt immers een aantal rechten en plichten met zich mee waaronder de verdeling van de nalatenschap met aanvaarding of verzaking/verwerping, de administratieve verplichtingen die correct moeten worden verwerkt, de eventuele boedelbeschrijving, het betalen van successierechten aan de staat…
In het Regeerakkoord 2004-2009 stond onder hoofdstuk 2, paragraaf A “Gezinnen stimuleren en kansen geven” vermeld:
“Voor de successierechten zowel tussen gehuwden als tussen samenwonenden met betrekking tot de gezinswoning wordt een nultarief toegepast.”
Op 5 juli 2006 werd dit decreet (dit is eigenlijk hetzelfde als een wet, maar geldt natuurlijk enkel voor de Vlamingen) goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.
Het nultarief geldt vanaf 1 januari 2007.
De spreker heeft het over het verschil tussen successierechten en schenkingsrechten en over de verschillende procenten die betaald moeten worden al naargelang de grootte van het bedrag en de verwantschapsgraad. Dat laat ik terzijde, spreek daar beter over met je notaris…die kan je wellicht helpen door wat meer uitleg te geven over de schenking via handgift, waarop geen successierechten moeten betaald worden, tenzij de gever binnen de drie jaar overlijdt.

Waarover gaat nu dat fameuze decreet.
Het gaat over drie kernbegrippen.

1° De langstlevende partner

Men gaat van een situatie uit waarbij kan verondersteld worden dat de partners bijdragen hebben geleverd tot het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.
– gehuwden
– samenwonenden die gedurende minstens 3 jaar kunnen bewijzen
samen te wonen
– feitelijk gescheidenen
– samenwonende broer(s) en zus(sen) die kunnen bewijzen gedurende minstens 3 jaar samen te wonen.

2° De successierechten

Het decreet voert een vrijstelling in van successierechten ten voordele van de langstlevende partner, ten belope van de nettowaarde van de gezinswoning. Met andere woorden: je betaalt niets meer, voor de gezinswoning alleen natuurlijk.

3° De gezinswoning

Dit is de woning waar de partners op het ogenblik van het overlijden gewoonlijk samenleefden.

Het gaat dus om één woning, waar je ook woont…dus niet over een 2de verblijf, een opbrengsteigendom, een bouwgrond…
Tijdens het vragenmoment werd meteen duidelijk dat er een probleem is bij militairen die beroepshalve als partner samenwonen en leven in het buitenland, en die hun enige eigendom voor die periode verhuren… Eén van de voorwaarden is immers niet vervuld…

Besluit:
1° Breng de erfenis in kaart
2° Beslis wat je wil doen met de erfenis
3° Leg het wettelijk vast met de juiste mensen (notaris,…)
4° Informeer de verschillende betrokken partijen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.