Informatie en inschrijvingsformulier internationale militaire Lourdesbedevaart 2018

De Internationale Militaire Lourdesbedevaart 2018 gaat door van vrijdag 18 MEI tot en met zondag 20 MEI.

Het thema voor deze 60ste jubileumbedevaart is vrede op aarde, “Pacem in Terris” naar de beginwoorden van een belangrijke brief (encycliek) van paus Johannes XXIII waarin de vier kernwaarden waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid toegelicht en gepromoot worden als bouwstenen voor een vredevol samenleven.

Deze jubileumbedevaart wordt al sedert geruime tijd voorbereid. Vorig jaar (de 59ste PMI) waren we samen met 12.853 pelgrims uit 4 continenten en 43 landen. Dit jaar zullen we met meer dan 15.000 zijn !

De kers op de jubileumtaart: uitzonderlijk genieten we voor dit jubileumjaar van de muzikale omkadering van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht!

Inschrijvingsformulieren en inlichtingen kunnen bekomen worden via Omnia Travel Leuven: vragen naar Elke PURNAL (016/24 38 37).

De bedevaart naar Lourdes kan via verschillende transportmiddelen verlopen: vliegtuig (18-05 tot 21-05) of eigen vervoer van de deelnemers (details bij Omnia Travel – Elke Purnal).

De inschrijvingen worden afgesloten op 22 maart 2018.

Klik op de link hieronder voor verdere informatie en details omtrent deze internationale Lourdesbedevaart:

Internationale Militaire Lourdesbedevaart_2018