Liturgische kalender parochie Sint-Jacob op de Koudenberg

(Klik op de titel)

Kalender OKTOBER 2020

Om sanitaire redenen is de kerk, gedurende de maand oktober, enkel open tijdens de zondagsmissen. Wegens vernieuwingswerken aan de verwarmingsinstallatie zijn er geen weekmissen.

Zondag 4 oktober : 27ste zondag door het jaar 09:00 u. : mis 11:00 u. : tweetalige (F / N) gezongen mis voor alle […]

Ere-hoofdaalmoezenier Jef VANDENHOUT overleden

(Dubbelklik op de titel)

Wij melden U het overlijden van pater Jef (Jozef) VANDENHOUT, ere-hoofdaalmoezenier en gewezen legeraalmoezenier in Duitsland. Hij werd geboren te Turnhout op 21 november 1931 en werd priester gewijd te Scheut in 1958. Vanaf 1996 was hij op rust in Diksmuide en in Torhout waar hij rustig overleed op maandag 11 […]

Videoboodschap Katholieke aalmoezeniersdienst tijdens deze coronacrisis

(Dubbelklik op de titel om de video te bekijken en te beluisteren)

De katholieke aalmoezeniers maken samen met de protestantse, de joodse, en de moslim geestelijk verzorgers, de moreel consulenten deel uit van de Dienst voor Religieuze en Morele Bijstand van Defensie. Tijdens de corona crisis blijven ze de militairen nabij.

Bemoedigende woorden van Padre Robrecht BOONE in volle Coronacrisis

(Dubbelklik op de titel)

Wanneer je afzonderen een daad van solidariteit wordt…

Op maandag 16 maart herhaalde president Macron, tot zesmaal toe, dat wij in oorlog zijn. Geen oorlog zonder vijand. De vijand lijkt nu wel onzichtbaar te zijn. Maar misschien is de vijand in deze sanitaire crisis niet allereerst het coronavirus. Wij riskeren misschien […]

Mededeling van opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT

(Dubbelklik op de titel)

Vrienden,

Het coronavirus heeft ons en onze militaire wereld in een bijzondere situatie gebracht. Als onderdeel van de bredere samenleving, hebben de militaire activiteiten en het gemeenschappelijke bezig zijn, verplicht een andere vorm aangenomen. Dat is niet louter en alleen in ons land het geval, het spreidt zich uit over de […]

Ere-aalmoezenier Lucien WALRAVENS overleden

Op woensdag 25 maart 2020 overleed priester Lucien Walravens op de leeftijd van 91 jaar. Hij werd geboren te Laken op 4 april 1928 en priester gewijd op 20 juli 1952. Walravens was leerkracht aan het Klein Seminarie te Basse-Wavre (1952 – 1953), vervolgens onderpastoor te Brussel, Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klaren (1953-1962). Nadien was hij […]

ANNULATIE Internationale militaire Lourdesbedevaart 2020!

(Dubbelklik op de titel)

De Internationale Militaire Bedevaart naar Lourdes, voorzien van 15 tot 18 mei 2020, werd door de internationale directie in Parijs officieel geannuleerd omwille van de pandemie van het Coronavirus. Het reisbureau Omnia Travel Leuven – dat de inschrijvingen heeft geregistreerd – zal de reeds ingeschreven deelnemers op de hoogte brengen. Omnia […]

Belangrijk bericht parochie Sint-Jacob op de Koudenberg (Coronapandemie)

! De hoofdkerk van het Bisdom bij de Krijgsmacht, Sint-Jacob op de Koudenberg, is wegens de pandemie van het coronavirus volledig gesloten. Daardoor zal hier geen enkele liturgische dienst plaats vinden tot de Nationale Veiligheidsraad hiervoor toestemming geeft ! (

 

 

 

 

 

 

 

[…]

Ere-aalmoezenier André VAN RYCKEGHEM overleden

Wij melden U met droefheid het overlijden van ere-aalmoezenier André VAN RYCKEGHEM (16/04/1929 – 3/10/2019).

De begrafenisplechtigheid vindt plaats aanstaande donderdag 10 oktober, om 10u.30 in de decanale Sint-Michielskerk van ROESELARE. Meer info in de rouwbrief in bijlage:RBVanRyckeghemAndre (dubbelklik op titel bovenstaand bericht)

 

Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie op zaterdag 17 november 2018

De opperaalmoezenier van de Katholieke aalmoezeniersdienst en tevens vicaris-generaal van het Bisdom bij de Krijgsmacht, Johan Van Den Eeckhout, nodigt u uit op de jaarlijkse Heilige mis ter nagedachtenis van de overledenen militairen, reservisten en burgers van Defensie. Deze viering gaat door in de hoofdkerk van het Bisdom van de Belgische Krijgsmacht, Sint-Jacob op Koudenberg, […]