Violence, guerre et paix dans la philosophie – Antiquité grecque

Violence, guerre et paix dans la philosophie. Une analyse du thème dans l’Antiquité grecque.

 

Selis Claude

Présentation générale:

Le premier dossier concerne l’Antiquité grecque classique d’Homère à Aristote (soit du 8° au 4° siècle avant notre ère). C’est une période de choix (mais pas la plus facile) pour entrer de plain-pied dans […]

Violence, guerre et paix dans la Bible – Deutéronome

Violence, guerre et paix dans la Bible – Une analyse des textes de Deutéronome.

 

Selis Claude

Pour entrer dans le livre du Deutéronome

Le Deutéronome est le cinquième et dernier livre de la Torah. Sa dénomination en français est la transposition de son nom en grec (deuteronomos) qui serait à traduire par […]

Violence, guerre et paix dans la Bible – Lévitique

Violence, guerre et paix dans la Bible – Une analyse des textes de Lévitique.

 

Selis Claude

Présentation générale:

Pour entrer dans le livre du Lévitique

Le livre du Lévitique est le troisième livre biblique, livre central du Pentateuque (ou ” Torah”), ensemble des cinq premiers livres constituant la référence fondamentale du […]

Vrijheid versus veiligheid? Het debat over de schijnbare keuze tussen veiligheid en rechten in de strijd tegen het terrorisme

Dit artikel is de laatste bijdrage in een drieluik over schendingen van burger- en mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme. Het eerste artikel schonk de lezer een blik achter de schermen van de post-9/11 veiligheidspolitiek van Amerika en Europa. Het tweede focuste op het gebruik van marteltechnieken bij het ondervragen van terrorismeverdachten. En dit […]

Een fundamentele kritiek op het nationalisme in tijden van globalisering

De auteur onderzoekt de problematiek van het nationalisme. Tegelijk bespreekt hij een mogelijk alternatief dat hij ziet in het kosmopolitanisme.

 

Smit Wim

Wie de nationale en internationale relaties in ogenschouw neemt, merkt een ietwat vreemde dubbele en paradoxale beweging op. Aan de ene kant is er een steeds grotere neiging vast te […]

Violence, guerre et paix dans la Bible – Nombres

Violence, guerre et paix dans la Bible – Une analyse des textes de Nombres

 

Selis Claude

Présentation générale

Pour entrer dans le livre des Nombres

Ce quatrième livre de la Torah doit son titre, dans la tradition latine ou grecque, au fait qu’il débute par un recensement solennel du peuple hébreu […]

L’aumônier laïc en mission. Origine, tensions et challenges d’un concept renouvelé

Dans cet article l’auteur est à la recherche de l’origine du concept d’aumônier laïc. Dans un premier temps, deux documents issus de Vatican II permettent de saisir la portée initiale du concept. Dans un deuxième temps et en se basant à titre illustratif sur son expérience personnelle, l’auteur met en perspective ce que signifie effectivement […]

De plaats van de godsdienst in de Balkan

De rol van de godsdiensten in de complexe Balkan wordt in dit artikel toegelicht. In hoeverre zijn de godsdiensten daar (mede)verantwoordelijk voor de aanhoudende conflicten?

 

Van Den Eeckhout Johan

Als er gesproken wordt over het conflict in ex-Joegoslavië en over de gespannen toestand in de gehele Balkan, wordt er nogal eens verwezen […]

Israel: Terre Promise, terre donnée ou terre conquise ?

” Terre promise”, le concept est à l’origine d’une fabuleuse histoire qui, trois mille ans après, fait toujours vivre… mais aussi mourir! Entretemps, il n’a cessé de tourmenter l’histoire, autant quand on le croyait réalisé (“était-ce vraiment cela que Dieu voulait?”) que quand on le croyait éteint (” quel est ce rôle du Peuple élu […]

Goldhagens foutieve afrekening

De internationaal befaamde rabbijn Leon Klenicki, Didier Pollefeyt, theoloog aan de faculteit Godgeleerdheid van de KULeuven en Wim Smit, aalmoezenier van de Koninklijke Militaire School gaan in op de bevindingen van Daniel Goldhagen in zijn boek ‘Een morele afrekening’. Ze nuanceren het beeld dat hij schetst van een Katholieke Kerk die aan de wortels van […]