Uitdagingen voor de religieuze bijstand binnen Defensie

Deze bijdrage van Vicaris-generaal en opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT is verschenen in het Belgisch Militair Tijdschrift, Nr.6, juni 2013, blz.95-101.

De diep ingrijpende veranderingen op politiek en militair vlak in de Westerse samenlevingen en in de hele wereld doen hun invloed gelden op de religieuze bijstand binnen Defensie.  Overal in Europa worden legers geherstructureerd […]

Violence, guerre et paix dans la Bible – Deutéronome

Violence, guerre et paix dans la Bible – Une analyse des textes de Deutéronome.

 

Selis Claude

Pour entrer dans le livre du Deutéronome

Le Deutéronome est le cinquième et dernier livre de la Torah. Sa dénomination en français est la transposition de son nom en grec (deuteronomos) qui serait à traduire par […]

Kroniek van de aalmoezeniersdienst

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

109/2008

Terwijl de nieuwe minister van defensie Pieter De Crem er voor zorgt dat de militairen en hun missies voldoende aandacht krijgen in de media, werken de padre’s op de hun geëigende wijze eerder op […]

Kroniek van de aalmoezeniersdienst

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

3/2007

Rond het begin van het nieuwe jaar krijg je het laatste nummer ‘Om en Rondom/Regards et Rencontres‘ van 2007. Deze keer was de drukkerij overstelpt met allerhande te drukken zaken zodat het uitprinten van […]

Openingsartikel 122 van Om & Rondom

Om te lezen, klik hier :

122 Openingsartikel

Kroniek Om & Rondom 122

Om de kroniek van Om en Rondom 122 te lezen, klik hier :

122 Chronique

Hoe overleef ik mijn werk? Burn-out, depressie en veranderingsmoeheid

Verslag van de JoB-dag die op 29 april 2003 plaatshad en handelde over het thema ‘burn-out, depressie en veranderingsmoeheid’.

 

Decock André

2/2003

Een aantal nieuwe gezichten waren speciaal op dit thema afgekomen. Met meer dan honderd waren we naar Schaffen afgezakt. We werden er hartelijk verwelkomd in de stemmige kapel. […]

Uitspraken over zin en onzin van het lijden

Een gesprek met leerlingen van de Koninklijke Technische School te Saffraanberg rond het thema ‘lijden’.

 

Ausloos Peter

1/2004

“Van lijden word je ‘hard’. Wat niet verhindert dat je nadien nog sterker gaat leven vanuit je ‘hart’.” (Bijna) alle mensen krijgen te maken met pijn en verdriet. Niemand heeft de sleutel […]

Verslag AMI – Bratislava, Slovakije, 2004

Verslag van de AMI-conferentie van september 2004 rond het thema ‘militaire families’.

 

Devriese Mia

4/2004

Een jaar na onze conferentie in Slovenië zijn we dan terug op weg gegaan. Na een korte vlucht van Brussel naar Bratislava, zijn Aalmoezenier Wim Smit voor Echo (Off) en en ik als bestuurslid van […]

Met de JoB-gepensioneerden in de Westhoek

Op 7 juni (2005) trokken de JoB-gepensioneerden naar de Westhoek. Bestuurslid Steve Maertens schreef een verslag.

 

Maertens Steve

2/2005

Na lang zoeken om een geschikte datum en locatie te vinden, was uiteindelijk de beslissing gevallen om de dag voor de gepensioneerden te laten plaatsvinden in ‘Bachten de kupe’, een vaak […]