Uitdagingen voor de religieuze bijstand binnen Defensie

Deze bijdrage van Vicaris-generaal en opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT is verschenen in het Belgisch Militair Tijdschrift, Nr.6, juni 2013, blz.95-101.

De diep ingrijpende veranderingen op politiek en militair vlak in de Westerse samenlevingen en in de hele wereld doen hun invloed gelden op de religieuze bijstand binnen Defensie.  Overal in Europa worden legers geherstructureerd […]

Violence, guerre et paix dans la Bible – Deutéronome

Violence, guerre et paix dans la Bible – Une analyse des textes de Deutéronome.

 

Selis Claude

Pour entrer dans le livre du Deutéronome

Le Deutéronome est le cinquième et dernier livre de la Torah. Sa dénomination en français est la transposition de son nom en grec (deuteronomos) qui serait à traduire par […]

Kroniek van de aalmoezeniersdienst

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

109/2008

Terwijl de nieuwe minister van defensie Pieter De Crem er voor zorgt dat de militairen en hun missies voldoende aandacht krijgen in de media, werken de padre’s op de hun geëigende wijze eerder op […]

Kroniek van de aalmoezeniersdienst

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

3/2007

Rond het begin van het nieuwe jaar krijg je het laatste nummer ‘Om en Rondom/Regards et Rencontres‘ van 2007. Deze keer was de drukkerij overstelpt met allerhande te drukken zaken zodat het uitprinten van […]

Openingsartikel 122 van Om & Rondom

Om te lezen, klik hier :

122 Openingsartikel

Kroniek Om & Rondom 122

Om de kroniek van Om en Rondom 122 te lezen, klik hier :

122 Chronique

Herbron je leven…

Verslag van een JoB-bezinningsdag in Peutie op 8 oktober 2002.

 

Decock André

4/2002

Als je om je heen kijkt, dan merk je dat velen opgebrand zijn, een burn-out hebben, waardoor ze steeds meer vermoeid zijn, moeilijk kunnen slapen en geen zin meer hebben in niets, ook niet om te gaan […]

Verslag van de Lourdesbedevaart 2003

Verslag van de Internationale Militaire Lourdesbedevaart die in 2003 doorging van 14 tot 19 mei.

 

Decock André

2/2003

De bedevaart naar Lourdes 2003 zal ongetwijfeld lang blijven nazinderen zowel bij de directie als bij de bedevaarders. Het begon allemaal zoals elk jaar ongeveer 9 maand voor het begin van de […]

Verslag van de KOOG-dag rond terrorisme

Verslag van de KOOG-dag rond het thema ‘terrorisme’. Spreker was de gewezen docent krijgsgeschiedenis aan Koninklijke Militaire School Cyriel Desmet.

 

Snijders Leo

1/2004

Onze gastspreker was Cyriel Desmet, Kol b.d. en gewezen docent in de KMS te Brussel. Na onze studiedagen rond WO I en II te Ieper en een […]

Religion et nationalisme dans les nouveaux conflits

La relation entre religion et nationalisme dans les nouveaux conflicts: un essai.

 

Selis Claude

Doctrine et politique des Eglises

Le réveil des nationalismes auquel on assiste, particulièrement dans les Balkans, s’est largement exprimé sous des formes religieuses. Ce réflexe peut paraître étonnant dans des pays où la référence religieuse n’a pas été […]