Uitdagingen voor de religieuze bijstand binnen Defensie

Deze bijdrage van Vicaris-generaal en opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT is verschenen in het Belgisch Militair Tijdschrift, Nr.6, juni 2013, blz.95-101.

De diep ingrijpende veranderingen op politiek en militair vlak in de Westerse samenlevingen en in de hele wereld doen hun invloed gelden op de religieuze bijstand binnen Defensie.  Overal in Europa worden legers geherstructureerd […]

Violence, guerre et paix dans la Bible – Deutéronome

Violence, guerre et paix dans la Bible – Une analyse des textes de Deutéronome.

 

Selis Claude

Pour entrer dans le livre du Deutéronome

Le Deutéronome est le cinquième et dernier livre de la Torah. Sa dénomination en français est la transposition de son nom en grec (deuteronomos) qui serait à traduire par […]

Kroniek van de aalmoezeniersdienst

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

109/2008

Terwijl de nieuwe minister van defensie Pieter De Crem er voor zorgt dat de militairen en hun missies voldoende aandacht krijgen in de media, werken de padre’s op de hun geëigende wijze eerder op […]

Kroniek van de aalmoezeniersdienst

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

3/2007

Rond het begin van het nieuwe jaar krijg je het laatste nummer ‘Om en Rondom/Regards et Rencontres‘ van 2007. Deze keer was de drukkerij overstelpt met allerhande te drukken zaken zodat het uitprinten van […]

Openingsartikel 122 van Om & Rondom

Om te lezen, klik hier :

122 Openingsartikel

Kroniek Om & Rondom 122

Om de kroniek van Om en Rondom 122 te lezen, klik hier :

122 Chronique

Studiedagen Blankenberge 2002: Multiculturalisme: brug of breuk?

Onder het thema ‘Multiculturalisme: brug of breuk?’ hadden in oktober 2002 de jaarlijkse studiedagen plaats voor aalmoezeniers en pastorale medewerk(st)ers in Blankenberge. In dit artikel vindt u de neerslag van deze studiedagen.

 

Van Den Eeckhout Johan

1/2003

Onder dit thema hadden in oktober 2002 de jaarlijkse studiedagen plaats voor aalmoezeniers […]

Resultaten van een opmerkelijk enquête. De motivatie van de leerlingen van de Koninklijke Militaire School

Analyse van de opmerkelijke gegevens die zijn voortgekomen uit een enquête die werd afgenomen over de motivatie van jongeren om hun kandidatuur te stellen om te kunnen starten aan de Koninklijke Militaire School te Brussel.

 

Boddaert Raymond

1/2003

1. INLEIDING

Deze studie, op vraag van de Faculteitsraden, heeft tot […]

Verslag AMI – Celje, Slovenië, 2003

Verslag van de AMI-bijeenkomst in Slovenië van 21 tot 29 september 2003.

 

Devriese Mia

4/2003

Na een moeilijke start zijn we dan toch op weg naar Slovenie. Zondag morgen om 5hr30 van uit de kazerne in Brasschaat naar Scherpenheuvel gereden. Daar zijn we overgestapt in de auto van Adjt. Guido […]

Eens lekker gek doen, om niet gek te worden… ‘Vakantiefoto’s’ van jongeren

Een gesprek met jongeren uit de Koninklijke Technische School te saffraanberg rond het thema ‘vakantie (nemen)’.

 

Ausloos Peter

2/2004

Heb jij het tijdens je vakantie ook zo ontzettend druk? ‘Moet’ je ook hier naartoe en daar naartoe? Zoek je het paradijs van rust en ontspanning ook zo ver weg? Ben […]