Uitdagingen voor de religieuze bijstand binnen Defensie

Deze bijdrage van Vicaris-generaal en opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT is verschenen in het Belgisch Militair Tijdschrift, Nr.6, juni 2013, blz.95-101.

De diep ingrijpende veranderingen op politiek en militair vlak in de Westerse samenlevingen en in de hele wereld doen hun invloed gelden op de religieuze bijstand binnen Defensie.  Overal in Europa worden legers geherstructureerd […]

Violence, guerre et paix dans la Bible – Deutéronome

Violence, guerre et paix dans la Bible – Une analyse des textes de Deutéronome.

 

Selis Claude

Pour entrer dans le livre du Deutéronome

Le Deutéronome est le cinquième et dernier livre de la Torah. Sa dénomination en français est la transposition de son nom en grec (deuteronomos) qui serait à traduire par […]

Kroniek van de aalmoezeniersdienst

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

109/2008

Terwijl de nieuwe minister van defensie Pieter De Crem er voor zorgt dat de militairen en hun missies voldoende aandacht krijgen in de media, werken de padre’s op de hun geëigende wijze eerder op […]

Kroniek van de aalmoezeniersdienst

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

3/2007

Rond het begin van het nieuwe jaar krijg je het laatste nummer ‘Om en Rondom/Regards et Rencontres‘ van 2007. Deze keer was de drukkerij overstelpt met allerhande te drukken zaken zodat het uitprinten van […]

Openingsartikel 122 van Om & Rondom

Om te lezen, klik hier :

122 Openingsartikel

Kroniek Om & Rondom 122

Om de kroniek van Om en Rondom 122 te lezen, klik hier :

122 Chronique

Religieus opvoeden, vandaag en morgen. Gesprek met professor Bert Roebben

Een interview met de Tilburgse professor Bert Roebben, die ondervraagd wordt over de religieuze opvoeding van vandaag en morgen naar aanleiding van zijn boek ‘Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving’.

 

Ausloos Peter

4/2002

Jonge mensen religieus begeleiden, vormen en opvoeden is een boeiende, maar geen eenvoudige opgave. Temeer omdat de […]

De aalmoezenier ontleed. Over de noodzakelijke vaardigheden van de padre op missie: analyse van een empirisch onderzoek

De bevindingen van John Crowley die zijn dissertatie maakte over de taken van aalmoezeniers op missie. Hij koppelde dit aan een klein empirisch onderzoek.

 

Smit Wim

2/2003

Ongeveer anderhalf jaar geleden verdedigde de Ierse aalmoezenier John Crowley zijn dissertatie die handelde over taken van aalmoezeniers op missie.[0] Een bijzonder interessant […]

Poverello op het Kerstfeest en de jubileumviering van JoB

Verslag van de JoB-Kerst-en Jubileumviering van 9 december 2003 waarop ook Poverello was uitgenodigd.

 

Decock André

1/2004

Met 131 personen waren we, een record, maar toch weer niet omdat onze gepensioneerden en partner mee uitgenodigd waren. Zoals gewoonlijk begint onze JoB-dag met een bezinningswoordje. Aangezien velen me vroegen of ze […]

De verkondiging volgens Paulus

Godfried ‘Kardinaal’ Danneels gaat in op de verkondiging van Paulus. Hij toont ons meteen ook aan hoe deze analyse een belangrijke bijdrage kan betekenen voor ons eigen leven en werken.

 

Danneels Godfried

2/2004

Tijdens een ontmoeting van de aalmoezeniers met kardinaal Godfried Danneels op 25 maart, nam de kardinaal de […]