Profiel Ausloos Peter

Foto: Hugo Maris

Foto: Hugo Maris

Adres:

Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO)
Luikersteenweg 371
3800 Sint-Truiden (Saffraanberg)
(PB 08)

Tel.: 016/81.57.64
Fax.: 016/81.57.64
E-mail: peter.ausloos@mil.be
Privé-adres:

Medekersveld 18
3300 Kumtich-Tienen

E-mail:

peter.ausloos@telenet.be

Curriculum vitae:

- Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen en aggregatie HSO
– Licentiaat in de Godgeleerdheid
– Baccalaureus in de Filosofie
– Soldaat-milicien op de directie van de katholieke aalmoezeniersdienst (Evere-Zuid)
– 1993 – 2011: godsdienstleraar aan de Koninklijke School voor Onderofficieren te Saffraanberg (Sint-Truiden). A.i. leraar van de vakken ‘Burgerzin’ en ‘Leren leren’. Alsook GIP-begeleider.
– Vanaf 2011: pastoraal medewerker van de katholieke aalmoezeniersdienst bij Defensie te Saffraanberg (KSOO).

Werkzaamheden:

- Redactielid van ‘Om en Rondom‘ (1995-2014). (Ongeveer 150 artikels, bijdragen, recensies van deze twee decennia worden, op aanvraag, gratis verstuurd onder fotokopie-vorm.)

– Medewerker van ‘Om en Rondom‘ (1995 tot heden)

– Freelance medewerker van Eigentijdse Jeugd en Don Bosco Experience (1989 tot heden)

– Pastoraal hotel-verantwoordelijke voor de Militaire Lourdesbedevaart (PMI) (1994-2000)

– Vrijwillige medewerker Ziekenzorg CM: bezoeken aan zieken en ‘ouden van dagen’, zieken-communie aan huis, enz… (2013 tot heden)

– Promotor van Bond zonder Naam (1984-2000)

– Freelance medewerker bij Radio Spes, Brussel (2000-2003) en Radio Tienen Regionaal/RTK (1988-2003)

– Vrijwillige medewerker katholieke aalmoezeniersdienst Centrale Gevangenis Leuven (2002-2005)

– Vrijwillig medewerker ‘Buddyproject Vlaanderen‘ (2012 tot heden)

Enkele publicaties:

- ‘Kijken in de ziel van Phil Bosmans. Dagboeknotities‘ (Halewijn, september 2014)

– ‘Kijk naar de zon!’ Uitspraken, statements en onuitgegeven teksten van Phil Bosmans. Met o.a. bijdragen van professor-emeritus Roger Burggraeve, Robert Kino, Paul Van Praet, Minister van Staat Mark Eyskens, enz…  (Halewijn, 2012; derde druk, 2013)

– ‘Goed gezind. Een caleidoscoop van 1000 bijgebleven uitspraken, opgelicht uit de media door Peter Ausloos’ (Don Bosco Experience, 2006)

– ‘Onder ons uniform klopt een mensenhart. Levensboek door en voor jonge mensen 15+’. Met medewerking van o.a. 234 jonge beroepsmilitairen van de KSOO, Campus Saffraanberg (Don Bosco Experience, 2005)