Regards et Rencontres nr. 137 (Noël 2021)

Sommaire

Editoriaal – Editorial:  team de redaction

Spiritualiteit – Spiritualité: 

Bezinningstekst – Texte de méditation): de diepere betekenis van Kerstmis – La signification profonde du mystère de Noël (► Didier Van Thorre)

Het leven – La vie:

 • Interview met padre Erwin VILAIN over zijn leven als aalmoezenier, diaken en zijn buitenlandse zendingen. – Être prêtre et aumônier militaire de terrain, qu’en pense Erwin VILAIN (Didier Van Thorre); aangevuld door interview in “Kerk en Leven” (Jozefien Van Huffel)
 • Hans VAN WICHELEN en Nicolas BAIJOT – nieuwe aalmoezeniers bij Defensie – stellen zich voor. Nouveaux aumôniers à la Défense.
 • Bijdrage van padre Tonny VERSLUYS over zijn zending (maart-mei 2021) naar LITOUWEN (Tonny Versluys)
 • Een bijdrage omtrent de aanwezigheid de afgelopen 20 jaar van onze aalmoezeniers in AFGHANISTAN: interview van Kerk en Leven met Eric Pétré en Tonny Versluys (Jozefien Van Huffel.) Aangevuld met een terugblik van aalmoezenier Erwin Vilain 
 • Hulp aan de Natie, Padres in een rampgebied….. meerwaarde, ervaring… ;  Met erbij  een korte benadering rond de schade aan Katholiek patrimonium – Aide à la nation une approche et réflexion (Erwin Vilain)
 • PMI LOURDES 2022 (► Didier Van Thorre)
 • Nationale feestdag 2021: DRMB brengt boodschap van vrede, verdraagzaamheid en eenheid : gebed van de opperaalmoezenier (► Didier Van Thorre)
 • De verspreiding en inplanting van het christendom in onze contreien gedurende het eerste millennium. – Il était une Foi. Notes pour aider à mieux comprendre l’histoire de l’implantation du Christianisme dans nos régions avant l’an mil. (Jean-François Van Caulaert)
 • War Heritage Institute (Betty Delanoeye): Zeventig jaar na Korea: officiële herdenking Belgische gesneuvelden – Septante ans après la guerre de Corée: commémoration officielle des victimes belges
 • Dienst Oorlogsgraven (Steve Maertens omschrijft zijn werk bij deze dienst) – Service en charge des tombes de guerre
 • Foto’s van de hoofdkerk van het Bisdom bij de Krijgsmacht: de kathedraal van Sint-Jacob op de Koudenberg (► Hans Van Wichelen)

* Sectoren – Secteurs: Mensen onderweg / En chemin:  

Voorzitter Kris Bal over de laatste stand van zaken bij KOOG – les dernières évolutions  de KOOG

 Tot uw dienst  – A votre service:

 1. Boekbesprekingen / Notes de lecture
 • « Alles is genade. Een biografie van Dorothy Day. » – door Jim FOREST, Uitgeverij Damon. (Luc Carré)
 •  Souvenirs du CIBE, théologie de la Paix, Joseph COMBLIN (1923-2011) ( André TIHON)
 •  D’amour et de haine, Claude LICHTERT (Thierry VANDER POELEN)
 1. In memoriam 
 • ere-reserve-aalmoezenier Rony HERMANS (16/06/1944 – 01/05/2021)
 • ere-reserve-aalmoezenier  Frans VAN THILLO (09/07/1932- 24/06/2021)

Kroniek / Chronique: Johan Van Den Eeckhout

 • Opération Vigilant Garden
 • Présence en Europe de l’Est
 • Au Moyen-Orient
 • Afghanistan
 • Inondations en Wallonie
 • Remise d’un emblème d’honneur au Fort de Loncin
 • Commémoration des frères Taymans d’Eypernon
 • Monument commémoratif des frères Taymans à Tubize
 • Bénédiction d’un emblème « Me and My Pal »
 • Célébration eucharistique en l’honneur de la fête de Saint Michel
 • Journée d’étude à Gavere
 • AMI
 • CIP
 • Très sainte fête de Noël et heureuse année nouvelle