Goldhagens foutieve afrekening

De internationaal befaamde rabbijn Leon Klenicki, Didier Pollefeyt, theoloog aan de faculteit Godgeleerdheid van de KULeuven en Wim Smit, aalmoezenier van de Koninklijke Militaire School gaan in op de bevindingen van Daniel Goldhagen in zijn boek ‘Een morele afrekening’. Ze nuanceren het beeld dat hij schetst van een Katholieke Kerk die aan de wortels van […]

Violence, guerre et paix dans l’histoire de la pensée (introduction)

Une collection « Violences, guerre et paix dans l’histoire de la pensée ».

 

Selis Claude

Le projet de la collection est d’étudier, période par période, de manière systématique, tous les auteurs importants de philosophie politique ayant traité des concepts de » violence, guerre et paix ». Il ne s’agira pas d’étudier la […]

Zending 1956-1963. Vlaams Kristelijk tijdschrift voor officieren

Roger Tavernier gaat uitgebreid in op de invloed en inhoud van het tijdschrift Zending. Dat tijdschrift werd tussen 1956 en 1963 uitgegeven door de Katholieke Aalmoezeniersdienst en had als doelpubliek de officieren.

 

Tavernier Roger

Inhoud

1. Ontstaan van Zending 2. Tot wie gericht? 3. Beroep als roeping 4. Auteurs en medewerkers 5. […]

Violence, guerre et paix dans la philosophie – Antiquité grecque

Violence, guerre et paix dans la philosophie. Une analyse du thème dans l’Antiquité grecque.

 

Selis Claude

Présentation générale:

Le premier dossier concerne l’Antiquité grecque classique d’Homère à Aristote (soit du 8° au 4° siècle avant notre ère). C’est une période de choix (mais pas la plus facile) pour entrer de plain-pied […]

Op het scherp van het mes in intellect en empathie. Narratief denken over pastorschap in noodsituaties

Dit artikel is een uitgebreide versie van een in 2002 gegeven lezing over pastorschap in noodsituaties. De auteur gaat in op de gevoeligheden bij mensen en de plaats van de pastor op zeer gevoelige momenten. Hij doet dat aan de hand van een narratief kader, dat is ontstaan vanuit zijn ervaringen als ziekenhuispastor.

 

Violence, guerre et paix dans la pensée latine

Violence, guerre et paix dans la pensée latine. Une analyse.

 

Selis Claude

Présentation générale :

Cette seconde livraison concerne l’Antiquité latine. Les Romains n’ont pas tellement écrit et la qualité de leur littérature est assez piètre malgré qu’ils disposaient d’une langue très précise dans le vocabulaire et dans la syntaxe. Sa profondeur […]

In de schaduw van vervolging en judeocide. Over de mogelijke onmogelijkheid van hernieuwde joods-Duitse relaties in het naoorlogse Duitsland

Grondige analyse van de naoorlogse joos-Duitse relaties. Een essay over mogelijke onmogelijkheden, vergevind en verzoening. Een hoopgevend ‘verhaal’ dat vanuit wanhoop vertrekt.

 

Smit Wim

[0] 8 mei 1945, en het onmenselijke raderwerk van het Derde Rijk stokt officieel en definitief. Wie het ongeluk had een jood in Duitsland te zijn en het […]

Violence, guerre et paix dans l’Antiquité chrétienne

Violence, guerre et paix dans l’Antiquité chrétienne. Une analyse.

 

Selis Claude

Présentation générale:

Cette troisième livraison concerne l’Antiquité chrétienne. Les auteurs chrétiens jusqu’au 4° siècle n’ont pas spécifiquement écrit sur le sujet qui nous retient ici. Mais ils témoignent d’un renversement radical d’attitude par rapport à la violence. Ce renversement tient […]

De banalisering van het discontinuïteitsbegrip. Omtrent het omstreden verschil tussen anti-judaïsme en antisemitisme

Er wordt ingegaan op de visie van Daniel Goldhagen in zijn boek ‘Een morele afrekening’. Daarin spreekt de historicus over grote verantwoordelijkheid van de Katholieke Kerk voor het vernietigende dat de Tweede Wereldoorlog tekende. Wim smit wil met dit artikel de visie van Goldhagen nuanceren en terugbrengen naar zijn juiste historisch-theologische proporties.

 

février 2nd, 2013 | Category: Le Centre d'Etudes, Vgp dans l'histoire de l'Eglise | Comments are closed

Het rechtvaardige oorlog denken. De geschiedenis, evolutie en evaluatie van een paradoxale traditie

Dit artikel onderzoekt het ontstaan en de ontwikkeling van het rechtvaardige oorlog denken, tot vandaag. Het onderzoekt ook de verhouding van dit denken met het pacifisme en het realisme.

 

Smit Wim

In dit artikel willen we de geschiedenis en ontwikkeling van de traditie rond het rechtvaardige oorlog denken onderzoeken. Daarbij zullen we […]