Nieuws

Op 21 en 22 oktober 2004 organiseerde het Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek een Engelstalig expertenseminar rond het thema 'Just War and Terrorism. The End of the Just War Concept?'. Genodigde sprekers waren de Amerikaanse filosoof Nick Fotion, de Duitse oud-generaal Alphart Von Horn,...

Op donderdag 13 oktober start de Echo opnieuw met een lezingenreeks. Dit keer met vier in plaats van drie sprekers. Hieronder vindt u het programma met de data, de sprekers en hun thema. Donderdag 13 oktober 2005: Didier Leroy 'Le Hezbollah libanais. Son impact socio-politique et un bilan...

PLANNING 2005 Donderdag 29 sep 05: BRABANT – Tervuren/Duisburg Sportcentrum: Thema: Oosterse krijgssporten en spiritualiteit Donderdag 15 dec 05: LIMBURG – Hasselt: Kerstthema uitgewerkt door het Padré-Team van Leopoldsburg. KOOG in REGIOVERBAND: Dinsdag 15 nov 2005: 14u. bezoek aan de Boeddhistische gemeenschap te Antwerpen Jaarlijkse GEPENSIONEERDENDAG 20 sept te Koksijde bij de Windkracht 10...

PROGRAMMA JOB 2005-2006 2005 Dinsdag 19 april 2005: Mess Antigoon Antwerpen thema: nederigheid en vriendschap Bezoek aan Fort van Breendonk Dinsdag 27 september 2005: Koninklijke Militaire School Adjunct Inspecteur-Generaal G. Dewulf Adjunct van Generaal Lejoly zal spreken over IGM Cdt. Himpens zal ons rondleiden Dinsdag 13 december 2005: Kerstviering ten voordele van de vierde wereld...

KOOG nodigt alle OOFF'n uit naar een volgende VORMINGSDAG in samenwerking met ACOS/WB - SARM/C Studiereis naar BASTOGNE Per autocar vanuit Peutie Op dinsdag 7 juni van 07u. tot 20u. Onderwerp: 'De bevrijding van Europa in 1944. Van de landing in Normandië tot het Ardennen- offensief.' Gids: Cyriel Desmet Kol...

PLANNING 2005 KOOG - Vormingsdagen Jaarlijkse Nota van de Directeur van WELBE – SARM/C Do. 3 maart 05: O.Vl. te GENT – K.S.M.D. Leopoldkazerne Thema: 'Omgaan met afscheid nemen' (Claire Van Den Abbeele) Di. 7 juni 05: Studiereis naar BASTOGNE Thema: 'de bevrijding' Vertrek per bus uit Kw.Maj Housiau...

Programma Echo 2004-2005 Donderdag 14 oktober 2004 Carl Ceulemans Rechtvaardige oorlog en terrorisme Carl Ceulemans (°1964) is doctor in de politieke wetenschappen en werkzaam als repetitor in de leerstoel filosofie aan de KMS. Hij is gespecialiseerd in het domein van de politieke en sociale filosofie en de militaire ethiek....

Enige tijd geleden werd beslist dat de ontwikkeling en het onderhoud van een website van de katholieke aalmoezeniersdienst een belangrijk medium moest worden in de communicatie met de militairen, hun families en de geïnteresseerde niet-militairen. De website moet het Bisdom bij de Krijgsmacht als Bisdom...