JoB – Jonge Beroepsvrijwilligers

JoB (Jonge Beroepsvrijwilligers) werd in 1978 opgericht binnen de Katholieke Aalmoezeniersdienst, als antwoord op heel wat problemen bij de jonge tijdelijke en beroeps-vrijwilligers. JoB wil samen met hen, vanuit een christelijke inspiratie, nadenken over de verschillende facetten van het leven als mens, militair en christen.

Het is intussen een hechte groep geworden, waar lief en leed, vreugde en vriendschap met elkaar worden gedeeld. Die jonge mensen van toen, komen nog steeds en brengen met plezier jonge en minder jonge collega’s mee.

Ieder jaar worden 4 vormingsdagen georganiseerd. De thema’s zijn zeer verschillend en kunnen gaan van specifiek aan het leger gelinkte onderwerpen (stress op het werk, burn out, humanitaire zendingen, herstructurering), over politiek getinte onderwerpen (werking van kamer en senaat, het Vlaams en het Europees Parlement) tot meer algemene thema’s (weekendongevallen, drugspreventie, kansarmoede, spiritualiteit).

Deze vormingsdagen kunnen gekoppeld zijn aan een bezoek dat betrekking heeft tot het thema (b.v. Poverello, de verschillende Parlementen, Breendonk, Canada War Museum).

Voor meer info gelieve contact op te nemen met:

voorzitter Danny Van Britsom:  danny.van.britsom@telenet.be
secretaris Steve Maertens: steve.maertens@scarlet.be
padre André Decock: decockandre@telenet.be
penningmeester Mie-Jeanne De Raeve: miejeannederaeve@telenet.be

 

Nieuws

 

JoB-dagen 2006 17 oktober Koksijde: Het leven op het 40° smaldeel op de basis van Koksijde. 19 december Boechout: Kennismaking met Wereld Missie Hulp. Kerstviering ten voordele van WMH. JoB-dagen 2007: Jaarthema: Respect, eerbied en verdraagzaamheid. 13 februari Leopoldsburg: respect en verdraagzaamheid binnen het gezin tijdens en na een humanitaire zending...

PROGRAMMA JOB 2005-2006 2005 Dinsdag 19 april 2005: Mess Antigoon Antwerpen thema: nederigheid en vriendschap Bezoek aan Fort van Breendonk Dinsdag 27 september 2005: Koninklijke Militaire School Adjunct Inspecteur-Generaal G. Dewulf Adjunct van Generaal Lejoly zal spreken over IGM Cdt. Himpens zal ons rondleiden Dinsdag 13 december 2005: Kerstviering ten voordele van de vierde wereld...